Challenge Open – regulamin

ZASADY OGÓLNE
 1. W systemie rankingowym Challenge Open uczestniczą wszyscy tenisiści którzy zgłoszą chęć wzięcia udziału i wniosą opłatę w wysokości 50zł.
 2. Po uiszczeniu opłaty uczestnik otrzyma dane dostępowe do systemu zarządzania rozgrywkami.
 3. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku za pośrednictwem systemu on-line.
 4. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdującego się w rankingu maksymalnie 4 miejsca wyżej. W przypadku wygranej, zawodnik wyzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.
 5. Zawodnik rzucający wyzwanie ma obowiązek: ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu, zarezerwowania kortu oraz wprowadzenia do systemu on-line terminu meczu w ciągu 3 dni (72 godzin) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie.
 6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, rzucający wyzwanie ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwanym. W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającego.
 7. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodebranie połączeń. Informowanie przeciwnika o wyzwaniu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są jako niewystarczalne.
 8. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do gry ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortu.
 9. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, rzucający wyzwanie ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wyzywa do pojedynku.
 10. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 10 dni (240 godzin) od daty wyzwania.
 11. Mecze rozgrywane są na korcie Akademii Tenisa Barlinek przy ul. Sportowej.
 12. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu na czas 2h. Opłata za kort pobierana jest za 2 godziny, również w przypadku zakończenia meczu przed upływem tego czasu.
 13. Mecze rozgrywamy do dwóch pełnych setów z przewagami, przy wyniku 1:1 trzeci set to super tie break do 10 pkt.
 14. Mecze ligowe objęte są specjalną stawką tj. 30zł/osoba
 15. Zawodnicy mogą także rozgrywać swoje mecze ligowe na podstawie karnetów: sezonowych (koszt 500 zł – umożliwia nielimitowaną grę w lidze i poza nią od maja do końca września), ligowych (koszt 250 zł – umożliwia rozegranie wszystkich meczów w ramach ligi challenge).
 16. Wynik spotkania należy niezwłocznie zgłosić do organizatora rozgrywek maksymalnie 1h po jego zakończeniu.
 17. Osoba rzucająca wyzwanie do pojedynku ma obowiązek zapewnić piłki na mecz.
 18. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni liczonych od dnia rozegrania spotkania.
 19. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu, ale może w tym czasie rzucić wyzwanie kolejnemu graczowi.
 20. Zawodnik, który przegrał mecz nie może rzucić wyzwania innemu graczowi w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu, ale może być wyzwany przez innego gracza.
 21. Zawodnik, który poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie.
 22. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowaniu meczu.
 23. System rankingowy funkcjonuje w sposób ciągły. Na dzień 31 sierpnia 2024 roku osoby, które znajdują się na pierwszych ośmiu miejscach zakwalifikują się do turnieju MASTERS. Turniej MASTERS rozgrywany jest w formie drabinki przy czym zawodnik z miejsca 1 w ćwierćfinale gra z zawodnikiem z miejsca 8, zawodnik z miejsca 2 gra z zawodnikiem z miejsca 7 itd. Zwycięzcy turnieju MASTERS zostaną nagrodzeni. Dodatkowo organizator zapewnia nagrody do rozlosowania spośród wszystkich uczestników ligi, a także nagrodę specjalną dla zawodnika lub zawodniczki za tzw. „objawienie sezonu” .
 24. Organizator zastrzega możliwość zmian w regulaminie.
 25. Wszelkie spory i niejasności rozstrzyga organizator.

ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW

 1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 28 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 7 dni.
 2. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.
 3. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 14 dni przed zakończeniem sezonu rozgrywek.
 4. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie on-line.

ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ

 1. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której organizator tak postanowi) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.
 2. W zależności od liczby uzbieranych ostrzeżeń, każdy walkower powoduje spadek o tyle pozycji, ile dany gracz uzbierał ostrzeżeń do momentu przyznania walkoweru.
 3. W przypadku dużej ilości walkowerów Organizator ma prawo usunąć gracza z rozgrywek.