Dołącz do naszego stowarzyszenia!

Uczniowski Klub Sportowy „Sekcja Tenisa Barlinek” powstał z inicjatywy trenerów, rodziców i entuzjastów tenisa ziemnego. UKS ST Barlinek tworzą ludzie z pasją i wizją aktywnego działania na rzecz naszej społeczności. Wspólnym celem nadrzędnym jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz popularyzacja tenisa szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Organizujemy turnieje oraz stwarzamy możliwie jak najlepsze warunki szkoleniowe w tenisie amatorskim oraz zawodniczym. Mimo tego, że naszym priorytetem są dzieci i młodzież rozwijamy także tenis seniorski organizując ligi, turnieje oraz treningi cardio tennisa. Jesteśmy przekonani, że dzięki wiedzy i doświadczeniu, a także wspólnej pracy naszych członków możemy stale poszerzać spektrum działania. Zależy nam na tym, aby tenis ziemny był dostępny dla każdego, na wielu płaszczyznach rozwoju. W związku z tym zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wstąpienia w poczet członków naszego klubu.

Na funkcję Prezesa stowarzyszenia wybrano Pana Jarosława Wiśniewskiego, natomiast Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Pani Monika Pakosz.