Regulamin szkółek

Regulamin zajęć w szkółkach tenisowych w sezonie 2021/2022

 

1. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie dotyczą wszystkich uczestników zajęć sportowych organizowanych przez Akademię Tenisa Barlinek.

2. Rodzice/opiekunowie, których dzieci uczęszczają na zajęcia zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem a także regulaminem korzystania z obiektu i przestrzegania ich zasad.

3. Uczestników zajęć obowiązuje strój sportowy oraz obuwie z płaską podeszwą.

4. Do czasu trwania jednych zajęć (60 minut) wlicza się rozgrzewkę oraz czynności mające na celu uporządkowanie kortu po treningu.

5. Podczas trwania zajęć rodzice i opiekunowie proszeni są o przebywanie poza halą tenisową. Po zakończeniu zajęć rodzic/opiekun powinien niezwłocznie odebrać dziecko z miejsca odbywania się zajęć.

6. Opłaty za uczestnictwo w szkoleniu rodzic/opiekun zobowiązuje się opłacać do 10 dnia każdego miesiąca z góry. Opłata po terminie lub jej brak spowoduje niedopuszczenie do zajęć.

7. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty. Istnieje możliwość odrobienia wyłącznie jednej nieobecności z danego miesiąca, z inną grupą treningową po uzgodnieniu z trenerem.

8. Ceny za zajęcia w grupach dziecięcych i młodzieżowych (4-6 os./trener):

1 TRENING W TYGODNIU – 130 PLN/miesiąc

2 TRENINGI W TYGODNIU – 220 PLN/miesiąc

3 TRENINGI W TYGODNIU – 320 PLN/miesiąc

Konto do wpłat:
Akademia Tenisa Barlinek
nr. 84 1020 5558 0000 8002 3123 5834
Tytułem: Imię i nazwisko – miesiąc

9. Zajęcia trwają 10 miesięcy od września do czerwca z wyłączeniem ferii, świąt i dni wolnych od szkoły.

10. Opłata za każdy miesiąc jest taka sama, bez względu na ilość dni treningowych wypadających w kalendarzu w danym miesiącu.

11. Zwrotowi podlegają opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy Akademii Tenisa Barlinek.

12. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na zamieszczanie w serwisie internetowym lub innych materiałach promocyjnych zdjęć z udziałem ich dzieci proszone są o przekazanie tej informacji trenerowi.

13. Ze strony szkoły Akademia Tenisa Barlinek zapewniamy:
◦ rzetelne prowadzenie zajęć wyłącznie z wykwalifikowaną kadrą trenerską posiadającą aktualne licencje PZT
◦ sprawowanie opieki nad ćwiczącymi w czasie prowadzenia zajęć
◦ sprzęt tenisowy
◦ ubezpieczenie OC

14. Na pierwszych zajęciach każdy rodzic/opiekun zobowiązany jest do dostarczenia wypełnionej karty uczestnictwa.

KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ W SZKÓŁKACH TENISOWYCH

 

Życzymy miłej zabawy i dobrej atmosfery podczas zajęć

Rodziców i opiekunów zachęcamy także do wstąpienia w poczet członków naszego stowarzyszenia:

Szczegóły – TUTAJ