Rezerwacje

Rezerwacje online

REZERWUJ KORT

ZASADY STAŁYCH REZERWACJI

Z dniem 1 stycznia 2017 obowiązywać będą następujące zasady stałych rezerwacji kortu:

  • Rezerwujący ma obowiązek uiścić opłatę z góry za dany miesiąc wraz z jego rozpoczęciem.
  • Dokładna ilość godzin ustalana jest na podstawie kalendarza w danym miesiącu.
  • Rezerwujący ma prawo do jednokrotnego odwołania rezerwacji w danym miesiącu, najpóźniej dzień przed planowanym graniem sms’em pod nr. 693 550 823. W takim przypadku opłata (nadwyżka) przechodzi na poczet kolejnego miesiąca.
  • W przypadku drugiego i kolejnego odwołania w danym miesiącu lub gdy odwołanie nastąpiło zbyt późno, Rezerwujący pokrywa koszt wynajmu hali (opłata nie przechodzi na kolejny miesiąc). W takim wypadku Rezerwujący może wyznaczyć zastępstwo we własnym zakresie.

LOGO akademia tenisa - szymon rgb jpg